Back to Posts

Wenke vir Strategiese Beplanning

Dit het by baie organisasie die gewoonte geword om jaarliks ‘n strategiese sessie te hou ten einde strategiese beplanning te doen.  Tydens hierdie tipe werksesies word telkens na nuwe modelle, intervensies en inspirerende sprekers gesoek om ʼn nuwe vonk (visie en strategie) te vind om resultate te verbeter.

Strategie het in wese te make met die toekomsrigting van individue en organisasie en die pad wat gevolg word om daar te kom.  Rigting en koers verander selde oornag, terwyl die pad daarheen vol onbekende geleenthede en bedreigings is.

Vanuit ons ervaring blyk die langtermyn sukses van baie organisasies nie noodwendig die gevolg van towerformules en grondverskuiwende insigte te wees nie, maar veel eerder die resultaat van volgehoue fokus en doelgerigte implementering.  So is daar baie voorbeelde van skitterende strategieë wat nooit of halfhartig geïmplementeer is en min of geen resultate gelewer het nie.

Binne ʼn stram ekonomie met moeilike vooruitsigte, beveel ons aan dat organisasies op die volgende aspekte fokus:

  • Herontdek en waardeer die suksesverhale / stories uit die onderneming se geskiedenis. Dit verhoog organisatoriese insig, geheue en intelligensie.  Ken en verstaan die organisasie (en handelsmerk) se persoonlikheid / uniekheid.
  • Neem deeglik voorraad op oor die eksterne omgewing en bedryf waarin sake gedoen word. Wees realisties oor die bedreigings en berekend en vasbeslote oor die geleenthede en keuses wat gemaak word.
  • Toets, verstel of herbevestig die organisasie se visie (toekomsrigting), missie (definisie en bestaansreg) en langtermyn doelstellings met groot omsigtigheid en doelgerigtheid.
  • Verkry die inkoop van alle rolspelers (aandeelhouers, direksie, personeel en sakevennote). Bevestig opnuut vertroue in die produk / diens, mark, bestuursmodel en personeel.
  • Bou ʼn organisasie wat vertrou word vir die produkte of dienste se vermoë (kwaliteit / diens), integriteit (doen wat belowe is) en wat omgee (kliënt en omgewing). Maak dit deel van die organisasie se kultuur, klimaat en waardes.
  • Wees baie spesifiek oor die detail, kontrakteer duidelik oor die vereiste uitsette en bemagtig mense om uitvoering te gee. Ontsluit en benut die Menslikehulpbron kapasiteit en potensiaal van die organisasie.
  • Sien die groter prentjie terwyl daar op detail gefokus word. Implementering en deurvoer van operasionele prosesse / programme is waarskynlik een van die grootste ondersteunende faktore in suksesvolle prestasie (organisasies en individue).
  • Verstaan dat dit mense is wat resultate lewer en herbesin oor die bestuurbenadering wat gevolg word. Resultate en mense is immers twee kante van dieselfde muntstuk.

 

Share this post

Back to Posts