Back to Posts

Jonger werknemers vir ‘n effektiewer maatskappy

Alhoewel ervaring aan ’n werknemer die mag gee om hom-/haarself vinnig en gemaklik binne ’n nuwe werksomgewing te vestig, is daar baie voordele verbonde aan die aanstelling van ’n jonger, onervare persoon. Dit sal wel nodig wees om meer tyd aan so ’n persoon te bestee, maar die vrugte wat daaruit gepluk kan word, kan baie voordelig vir ’n werkgewer wees:

 

  • Vanuit ’n finansiële oogpunt is dit meestal goedkoper om jonger persone in diens te neem. Alhoewel tersiêre kwalifikasies jong persone die “mag” gee om vir ’n ietwat hoër salaris te beding, is dit dikwels steeds laer as dié van persone met gevestigde ondervinding.

 

  • Jong persone in die werkplek bring dikwels nuwe idees, vars perspektiewe, moderner insigte en verfrissende inisiatiewe na die tafel.

 

  • Jong werknemers kan makliker “gevorm” word om nuwe werkwyses en roetines te aanvaar. Dit is ook soms makliker vir ’n jonger persoon om effektiewe verhoudings te bou met kollegas. Ouer persone het dikwels ’n gevestigde werkswyse en is onwillig om nuwe maniere van doen aan te leer.

 

  • Dit is vir jong werknemers belangrik om hul loopbane op te bou. Indien die werkgewer hulle die geleentheid bied om hulself te bewys, groei daar by die werknemers ’n gevoel van lojaliteit en dankbaarheid vir die geleentheid om te leer en ondervinding op te doen.

 

  • Jong werknemers is bereid om ’n verskeidenheid van take aan te pak, hard te werk, lang ure in te sit en soveel moontlik te leer.

 

  • Kritiek word makliker deur jongmense as konstruktief beskou, terwyl ouers persone kritiek makliker as ’n persoonlike aanval ervaar.

 

  • Jong persone is buigbaar in terme van organisasie kulture en pas maklik aan, aangesien hulle nie vooropgestelde idees of vorige ervaring van soortgelyke situasies het nie.

 

  • Alhoewel jongmense gesag en respek aan ouer individue betoon, is hul nie bang om (horisontaal sowel as vertikaal) effektiewe kommunikasie in die organisasie toe te pas nie.

 

  • Jong professionele persone met tersiêre kwalifikasies beskik dikwels oor ’n goeie netwerk Hul het die vrymoedigheid om hierdie netwerk te gebruik om moeiliker take af te handel, nuwe idees te genereer of as klankbord te gebruik.

 

Moet dus nooit aanvaar dat jong persone sonder ervaring geen waarde tot jou besigheid kan toevoeg nie.  Met ’n klein bietjie geduld aan beide kante, kan ’n reuse impak gemaak word!

Share this post

Back to Posts